TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE, în vigoare începând cu 11.12.2021

Premisă

Urmtorii Termeni și condiții de vânzare reglementează vânzarea pe acest site web „https://www.gemimarket.it” (site-ul web). Vânzătorul este Gemi Elettronica Srl, cu sediul social în Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , Camera de Comerț MI - 2114222, număr de TVA IT01765660764, capital social de 80.000,00 € integral vărsat (Vânzător).

Articolul 1. Domeniul de aplicare

1.1 Vânzarea pe site reprezintă un contract de vânzare la distanță reglementat de Capitolul I, Titlul III (Secțiunea 45 și următoarele) din Decretul legislativ 6 septembrie 2005, nr. 206 (italiană Codul Consumatorului) și prin Decretul Legislativ 9 aprilie 2003, nr. 70 privind comerțul electronic.

1.2 Termenii și Condițiile Generale de Vânzare se aplică tuturor vânzărilor procesate de Vânzător pe Website. Termenii sunt calculati doar luând în considerare zilele lucrătoare și excluzând sâmbăta, duminica și sărbătorile.

1.3 Condițiile generale de vânzare pot fi modificate și/sau modificate în orice moment. Eventualele modificări și/sau noile condiții vor fi valabile începând cu data lansării lor pe Site. Din acest motiv, înainte de a plasa orice comandă, utilizatorii sunt invitați să viziteze periodic site-ul web pentru a citi cea mai actualizată versiune a Condițiilor generale de vânzare.

1.4 Termenii și condițiile generale de vânzare aplicabile sunt cele în vigoare la data la care este plasată o comandă de cumpărare.

1.5 Acești Termeni și Condiții Generale de Vânzare nu reglementează vânzarea produselor și/sau furnizarea de servicii de către alte părți decât Vânzătorul, disponibil pe Site prin link-uri, bannere sau hyperlink-uri. Înainte de a angaja tranzacții comerciale cu aceste părți, utilizatorul trebuie să verifice condițiile lor de vânzare. Vânzătorul nu este responsabil pentru furnizarea de servicii și/sau vânzarea de produse de către aceste părți. Vânzătorul nu efectuează nicio verificare și/sau monitorizare a site-urilor web la care se poate ajunge prin aceste link-uri. Vânzătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web și nici pentru eventualele greșeli și/sau omisiuni și/sau încălcări legale ale site-urilor respective.

1.6 Utilizatorul va citi cu atenție acești Termeni și condiții generale ale Vânzare și toate celelalte informații pe care Vânzătorul le furnizează pe Site, inclusiv în timpul procesului de cumpărare.

1.7 Depunerea comenzii de cumpărare constituie acceptarea acestor Condiții Generale de Vânzare.

Articol. 2. Achiziționarea prin intermediul site-ului web

2.1 Achiziția prin intermediul site-ului web este permisă utilizatorului care

 • este un utilizator înregistrat al site-ului web < /li>
 • acţionează atât ca consumator, cât şi ca comerciant. În temeiul articolului 3, paragraful I, lit. a) din Codul Consumatorului, un „consumator” este definit ca o persoană fizică care acționează în scopuri care nu au legătură cu orice activitate comercială, comercială, profesională sau meșteșugărească pe care le poate desfășura. În temeiul articolului 3, paragraful I, lit. c) din Codul Consumatorului, „comerciant” este definit ca persoana fizică care acționează în scopuri legate de activitățile sale de afaceri, comerciale, profesionale sau meșteșugărești..

2.2 În în cazul comenzilor care sunt anormale în raport cu cantitatea și/sau frecvența achizițiilor, Vânzătorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru a opri neregulile.

2.3 Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula comenzi plasate:

 • de către un utilizator cu care Vânzătorul este în litigiu
 • de către un utilizator care a încălcat acești Termeni și Condiții Generale de Vânzare
 • de către un utilizator care a trimis date personale false, incomplete sau inexacte sau care nu a trimis Vânzătorului documentele necesare

Articolul 3. Înregistrarea pe Site

3.1 Pentru a se înregistra pe Site, utilizatorul trebuie să completeze formularul de înregistrare, introducând următoarele date:

 • nume
 • nume
 • email
 • adresa
 • telefon
 • codice fiscale.

3.2 Utilizatorul se obligă să informeze imediat Vânzătorul dacă are suspiciuni sau devin conștient de orice utilizare ilegală sau dezvăluire a datelor menționate.

3.3 Utilizatorul garantează prin prezenta că datele cu caracter personal furnizate în timpul procedurii de înregistrare a site-ului web sunt complete și veridice și se obligă să despăgubească și să-l țină fără răspundere pe Vânzător față de orice pierderi, daune și/sau răspunderi care decurg din și/sau sunt legate în orice mod de încălcarea de către utilizator a prevederilor privind înregistrarea în cadrul Site-ului sau stocarea acreditărilor de înregistrare.

Articolul 4. Informații necesare pentru Încheierea unui Acord

4.1 În conformitate cu Decretul Legislativ din 9 aprilie 2003, nr. 70 privind comerțul electronic, Vânzătorul informează prin prezenta utilizatorul că:

 • să încheie contract de cumpărare pe Site, utilizatorul trebuie să completeze un formular de comandă în format electronic și să îl trimită Vânzătorului pe cale electronică, urmând instrucțiunile care vor apărea din când în când pe Site;
 • acordul este încheiat; atunci când formularul de comandă ajunge pe serverul Vânzătorului
 • odată ce formularul de comandă a fost depus, Vânzătorul va trimite utilizatorului, la adresa de e-mail furnizată, o confirmare de comandă care să conțină următoarele:
  • descrierile de achiziție
  • prețul relevant
  • o indicație a mijloacelor de plată
  • o indicație a costurilor de livrare
  • o indicație a costurilor de livrare și a oricăror costuri suplimentare.

Articolul 5. Disponibilitatea produsului

5.1 Disponibilitatea produselor este monitorizată și actualizată în mod constant. Cu toate acestea, deoarece Site-ul poate fi vizitat simultan de diverși utilizatori, este posibil ca mai mulți utilizatori să cumpere același produs în același timp. În aceste cazuri, Produsul poate apărea ca disponibil pentru o perioadă scurtă de timp, chiar dacă este de fapt epuizat sau indisponibil momentan, deoarece este necesară reaprovizionarea.

5.2 Site-ul web conține informații referitoare la disponibilitatea fiecăruia. Produs.

5.3 În cazul în care Produsul se dovedește indisponibil din motivele menționate mai sus sau în alte cazuri de indisponibilitate neașteptată a Produsului, fără a aduce atingere oricăror alte drepturi legale ale utilizatorului, în special cele prevăzute în Cartea IV, Titlul II , Capitolul XIV al Codului civil italian, Vânzătorul va informa imediat utilizatorul. Prin urmare, utilizatorul va avea dreptul de a rezilia contractul în conformitate cu articolul 61, alineatele 4 și 5 din Codul Consumatorului.

5.4 În mod alternativ și fără a aduce atingere drepturilor sale, utilizatorul poate accepta:

 • o prelungire a termenului de livrare
 • un produs de valoare echivalentă sau mai mare (în acest caz, la plata diferenței și la acceptarea expresă a utilizatorului)
 • un voucher de reducere care poate fi cheltuit pentru achiziții de pe Site. Valoarea voucherului de reducere, data expirării și eventualele limitări vor fi comunicate de către Vânzător din când în când.

5.5 Dacă se solicită rambursarea sumei plătite pentru achiziționarea Produselor. care ulterior s-a dovedit a fi indisponibil, Vânzătorul va rambursa în maximum 10 zile.

5.6 Dacă utilizatorul se folosește de dreptul de a rezilia contractul în temeiul articolului 61, alineatele 4 și 5 din Codul Consumatorului, contractul de cumpărare va înceta. În cazul în care plata sumei totale datorate - dată de prețul Produsului, taxele de livrare, dacă este cazul, și orice alt cost suplimentar rezultat din comandă (Suma Totală datorată) - a fost deja efectuată, Vânzătorul va rambursa Totalul Suma datorată conform articolului „Metode de plată pentru achizițiile efectuate prin intermediul site-ului web”.

Art. 6. Fișa de produs

6.1 Fiecare Produs este însoțit de o fișă cu informații despre produs care ilustrează principalele sale caracteristici (Fișa de produs). Imaginile și descrierile de pe Site reproduc cât mai fidel caracteristicile Produselor. Cu toate acestea, culorile Produselor pot diferi de cele reale din cauza setărilor sistemelor informatice sau computerelor utilizate pentru vizualizarea acestora. Mai mult, imaginile Produsului din Fișa Produsului pot diferi ca mărime sau în raport cu produsele accesorii. Aceste imagini trebuie astfel înțelese ca fiind aproximative și implicând praguri de toleranță acceptate în mod obișnuit. În scopul contractului de vânzare de bunuri, descrierea Produsului din formularul de comandă transmis de utilizator va fi luată ca punct de referință.

Articolul 7. Prețuri

7.1 Toate prețurile sunt incluse cu TVA.

7.2 Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul în orice moment, fără notificare prealabilă, înțelegându-se că prețul perceput utilizatorului va fi cel afișat pe site. Site-ul web în momentul plasării comenzii și nicio fluctuație (creștere sau scădere) nu se va înregistra ulterior transmiterii respectivei comenzi.

7.3 Costurile de transport, dacă există, sunt indicate în mod expres și separat în comandă. formular, înainte ca utilizatorul să treacă la transmiterea acestuia.

Articolul 8. Comenzile de cumpărare

8.1 Vânzătorul va livra Produsele numai după primirea confirmării plății cu succes a Sumei Totale Datorită utilizării. Dreptul de proprietate asupra Produselor vă va fi transferat în momentul livrării, înțeles ca momentul livrării Produsului către transportator. Orice risc de pierdere sau deteriorare a Produsului (Produselor) care nu poate fi atribuit Vânzătorului, va trece asupra utilizatorului, odată ce acesta din urmă sau un terț desemnat de utilizator, altul decât curierul, va obține în mod material posesia Produsului (Produselor) .

Serviciul ales de dumneavoastră va fi efectuat numai după plata Sumei Totale datorate. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu presta serviciul dacă, după transmiterea comenzii dvs. de achiziție, se constată că nu ați plătit total sau parțial Suma Totală datorată.

8.2 Contractul de cumpărare se reziliază sub rezerva neplății Sumei Totale datorate. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris cu dvs., comanda va fi anulată în consecință.

8.3 Pentru a trimite o comandă de cumpărare este necesar să citiți și să aprobați acești Termeni și condiții generale de vânzare, făcând clic pe caseta corespunzătoare de pe paginile procesului de cumpărare. Neacceptarea acestor Termeni și condiții generale de vânzare va face imposibilă efectuarea de achiziții pe acest site web.

Articolul 9. Metode de plată pentru achizițiile efectuate prin intermediul site-ului web

9.1 Plata pe Site-ul poate fi realizat prin:

 • Carduri de plată
 • PayPal
 • Ramburs la livrare
 • Transfer bancar.

9.2 Vânzătorul acceptă următoarele carduri de credit:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Debitarea va fi efectuată numai după ce (i) detaliile cardului dvs. de plată utilizate pentru plată au fost verificate și (ii) emitentul cardului de plată utilizat de ați emis autorizația de debitare.

În conformitate cu Directiva 2015/2366/ (UE) privind serviciile de plată pe piața internă (PSD2), utilizatorul este informat că i se poate cere să finalizeze achiziția proces prin îndeplinirea criteriilor de autentificare cerute de instituția de plată responsabilă cu gestionarea tranzacției de plată online. Criteriile de autentificare se referă la identitatea utilizatorului (pentru a îndeplini acest criteriu utilizatorul trebuie să fie înregistrat pe Website în timpul tranzacției de cumpărare) și cunoașterea contextuală a codului de autentificare transmis de instituția de plată (Strong Customer Authentication). Nerespectarea acestei proceduri poate face imposibilă finalizarea achiziției pe Site.

Datele confidențiale ale cardului de plată (numărul cardului, titularul, data expirării, codul de securitate) sunt criptate și transmise direct către instituția de plată relevantă fără a trece prin serverele utilizate de Vânzător. Prin urmare, Vânzătorul nu are niciodată acces la și nu stochează datele cardului dvs. de plată utilizat pentru plata Produselor.

Debitarea Sumei Totale datorate se va face numai în momentul transmiterii comenzii. .

9.3 În ceea ce privește plățile PayPal, utilizatorul va fi redirecționat către site-ul web www.paypal.com, unde va efectua plata în baza procedurii prescrise reglementate de PayPal și a termenilor și condițiilor acordul convenit între utilizator și PayPal. Datele inserate pe site-ul PayPal vor fi procesate direct de PayPal si nu vor fi trimise sau partajate Vanzatorului. Prin urmare, Vânzătorul nu poate cunoaște sau memora în niciun fel detaliile cardului de credit legate de contul PayPal al utilizatorului sau detaliile oricărei alte forme de plată asociate contului respectiv.

Dacă plata este efectuată. efectuate prin PayPal, Suma Totală datorată va fi debitată de PayPal în contul utilizatorului odată cu încheierea contractului online. Dacă contractul este reziliat sau, în orice alt caz de rambursare, din orice motiv, suma rambursării datorată utilizatorului va fi creditată în contul PayPal al utilizatorului. Termenul de creditare a sumei pe instrumentul de plată legat de acest cont depinde exclusiv de PayPal și de sistemul bancar. Odată ce comanda de credit a fost aranjată în favoarea contului menționat, Vânzătorul nu va fi considerat responsabil pentru nicio întârziere sau omisiune în creditarea rambursării către Utilizator. Orice tip de rambursare care urmează să fie efectuată în conformitate cu acești Termeni și condiții generale de vânzare va fi efectuată în contul PayPal al utilizatorului.

9.4 Dacă alegeți ramburs la livrare ca mijloc de plată, Vânzătorul vă informează că expedierea va fi percepută cu o taxă suplimentară de 5,90 €, sau cu suma diferită afișată pe site. Dacă alegeți să plătiți ramburs, la momentul livrării Produselor trebuie să aveți numerar din suma indicată în comanda de cumpărare (întrucât curierul nu este autorizat să accepte cecuri sau să dea bani în schimb): în caz contrar , contractul de cumpărare va fi considerat reziliat de drept în conformitate cu și în sensul articolului 1456 din Codul civil italian. Veți fi anunțat despre rezilierea contractului și anularea comenzii în consecință. Orice rambursare care urmează să fie efectuată în conformitate cu aceste Condiții generale de vânzare se va face prin transfer bancar la datele bancare furnizate de dvs.

9.5 Dacă alegeți să plătiți prin transfer bancar, odată ce comanda a fost primită, Vânzătorul va anunța utilizatorul prin e-mail despre detaliile bancare și termenul limită pentru efectuarea transferului. E-mailul poate conține solicitarea de a trimite prin e-mail a primirii transferului efectuat sau confirmarea acestuia.

În cazul plății prin transfer bancar, termenul de livrare a Produsului(lor) va curge de la data primirii transferului bancar din partea Vânzătorului sau de la data la care transferul bancar este confirmat ca fiind comandat în favoarea Vânzătorului, oricare dintre acestea survine mai întâi.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, Serviciile va fi furnizat numai după primirea prin transfer bancar a Sumei totale datorate.

Utilizatorul este obligat să specifice:

 • numărul de referință al comenzii de achiziție
 • data comenzii de achiziție.

Odată plasată comanda, trebuie să plătiți în termen de 7 zile lucrătoare. Nerespectarea va determina rezilierea automată a contractului în următoarele 3 zile lucrătoare.

Art. 10. Livrarea produselor

10.1 Nu există limitări la livrare, cu excepția cazurilor indicate pe site-ul web și/sau în fișa produsului.

10.2 Cheltuielile pentru livrarea produselor, care poate varia în funcție de procedura de livrare aleasă de utilizator, iar orice alt cost posibil, va fi suportat de utilizator, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Fișa produsului sau în alte părți în care acest lucru este comunicat.

10.3 Produsele vor fi livrate în termen de 3 zile de la primirea comenzii și, în orice caz, în termen de treizeci de zile, cu efect de la data încheierii acordului.

10.4 Vă rugăm să verificați conditiile Produsului livrat. Fără a aduce atingere faptului că riscul de pierdere sau deteriorare a Produsului, din motive care nu sunt imputabile Vânzătorului, este transferat atunci când dumneavoastră sau o terță parte desemnată de dumneavoastră și diferită de transportator, intrați în posesia fizică a Produsului, Vânzătorul vă sugerează să verificați numărul de Produse primite și că ambalajul este intact, nedeteriorat, nu umed sau altfel alterat, chiar și în materialele de închidere; de asemenea, Vanzatorul va sugereaza sa indicati pe documentul de transport al transportatorului eventualele anomalii, acceptand in acest caz coletul cu rezervare. În cazul în care coletul prezintă semne evidente de manipulare sau alterare, este indicat să anunțați prompt Vânzătorul. În orice caz, se aplică dreptul de retragere (dacă există pentru Produs) și garanția legală de conformitate.

Articolul 11. Dreptul de retragere

11.1 Utilizatorul - care acționează ca un consumator – are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare de bunuri pentru Produs fără a indica motivul și fără a suporta alte costuri și cheltuieli suplimentare decât cele indicate în prezentul articol, în termen de paisprezece zile calendaristice (Dreptul de retragere). Perioada de retragere (Perioada de retragere) expiră după 14 zile:

a în cazul unei singure comenzi de Produs, din ziua în care utilizatorul sau o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de utilizator, intră în posesia materială. a Produsului;

b. în cazul unei Comenzi Multiple cu livrări separate, din ziua în care utilizatorul sau o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de utilizator, intră în posesia materială a Produsului livrat ultima dată; sau

c. in cazul unei comenzi legate de livrarea unui Produs din loturi diferite sau piese multiple, din ziua in care dumneavoastra sau o terta persoana, diferita de transportator si aleasa de dumneavoastra, dobanditi posesia fizica a ultimului lot sau a ultimei piese. .

11.2 Pentru a-și exercita Dreptul de retragere, utilizatorul trebuie să informeze Vânzătorul, înainte de expirarea Perioadei de Retragere, cu privire la decizia sa de a se retrage.

11.3 V-ați exercitat Dreptul de retragere în Perioada de retragere dacă comunicarea relevantă este trimisă de către dumneavoastră înainte de expirarea Perioadei de retragere. Această comunicare trebuie transmisă prin următoarele moduri:

E-mail: ordinigemi@gmail.com

< p>Consumatorul va obține mijloace de stocare durabile pentru comunicarea aferentă exercitării Dreptului de retragere, întrucât sarcina probei privind exercitarea acestui drept înainte de expirarea Perioadei de retragere revine utilizatorului.

11.4 În cazul exercitării dreptului de retragere, odată cu exercitarea dreptului, utilizatorul trebuie să aranjeze ca Produsele să fie returnate Vânzătorului fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, înainte de 14 zile calendaristice de la data utilizatorul a informat Vânzătorul cu privire la decizia sa de a se retrage din acord. Termenul este respectat dacă utilizatorul predă Produsul(e) înainte de expirarea perioadei de 14 zile menționate anterior curierului specificat de Vânzător sau, în funcție de circumstanțele relevante, unui curier la alegere (Termen de retur). Produsul, protejat și ambalat corespunzător și în ambalajul original (dacă este posibil) trebuie returnat la următoarea adresă (ambalajul original este întotdeauna necesar dacă numerele de serie ale produselor sunt imprimate pe el):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Costul pentru returnarea produsului (inclusiv taxele vamale) este pe cheltuiala utilizatorului și returnarea are loc sub responsabilitatea acestora.

11.6 Dacă utilizatorul se retrage din acord, Vânzătorul va rambursa suma totală datorată de utilizator pentru Produs, inclusiv cheltuielile de livrare, fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de 14 calendar. zile de la data la care Vânzătorul a fost informat cu privire la decizia utilizatorului de a se retrage din acord. Rambursarea va avea loc prin utilizarea aceleiași metode de plată folosită pentru tranzacția inițială. În cazul în care utilizatorul a returnat Produsele utilizând un transportator la alegerea sa și pe cheltuiala acestuia, Vânzătorul poate suspenda rambursarea până la primirea Produselor sau până la dovedirea dumneavoastră că ați trimis Produsele înapoi, oricare dintre acestea este mai devreme.

11.7 Utilizatorul este răspunzător doar de scăderea valorii bunurilor ca urmare a unei utilizări diferite a Produsului față de cea necesară stabilirii caracteristicilor și funcționării Produsului. În orice caz, Produsul trebuie păstrat, manipulat și inspectat cu diligența normală și returnat intact, complet în toate părțile sale, complet funcțional, trebuie să includă și toate accesoriile și pliantele ilustrative, etichetele și sigiliul, dacă există, atașat. la Produs și intact și nemodificat și perfect potrivit pentru utilizarea căruia este destinat și lipsit de urme de uzură sau murdărie. Retragerea se aplică Produsului în întregime. În acest sens nu poate fi exercitat doar pentru unele piese și/sau accesorii (care nu reprezintă și nu sunt produse autonome) ale Produsului.

11.8 Dacă Produsul a suferit o pierdere de valoare rezultată din manipularea bunului alta decat cea necesara stabilirii naturii, caracteristicilor si functionarii Produsului, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a deduce din suma rambursata o suma egala cu aceasta pierdere de valoare. Compania vă va notifica în termen de primire a Produsului situația și suma redusă a rambursării. În cazul în care rambursarea a fost deja plătită, Compania va comunica detaliile bancare pentru plata sumei datorate de utilizator din cauza scăderii valorii Produsului.

11.9 În cazul în care retragerea a fost efectuată. neexercitat cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile, nu va avea ca rezultat rezilierea contractului si, in consecinta, nu va crea niciun drept la rambursare. Vânzătorul va comunica utilizatorului că va respinge cererea de retragere de la primirea Produsului. În cazul în care Produsul a sosit deja înapoi la Vânzător, acesta va rămâne în sarcina Vânzătorului pentru a fi pus la dispoziția utilizatorului pentru ridicarea, care va trebui să se facă contra cost și sub responsabilitatea utilizatorului.

11.10 În în cazul retragerii parțiale din Comenzi Multiple, cuantumul costurilor de livrare ce urmează a fi rambursate în favoarea utilizatorului va fi cuantificat proporțional cu valoarea Produsului supus retragerii. De exemplu, utilizatorul a plasat o comandă de 200,00 Euro, care include două Produse, primul în valoare de 50,00 Euro și al doilea în valoare de 150,00 Euro, și returnează Produsul în valoare de 150,00 Euro, utilizatorul urmând a fi rambursat pentru o sumă egală. la 75% din costurile de livrare suportate. În orice caz, valoarea costurilor de livrare ce urmează a fi returnată nu va depăși niciodată valoarea plătită efectiv de utilizator.

Articolul 12. Garanția legală de conformitate

Toate Produsele vândute pe Website sunt acoperite de garanția legală de conformitate prevăzută de articolele 128-135 din Decretul legislativ nr. 128-135 din Codul consumatorului (Garanția legală).

Cui se aplică

Regulamentul juridic Garanția este rezervată consumatorilor. Prin urmare, se aplică exclusiv utilizatorilor care au efectuat achiziția de pe site-ul web în alte scopuri decât activitățile antreprenoriale, comerciale, meșteșugărești sau profesionale.

Atunci când se aplică

Vânzătorul este responsabil față de față de consumator pentru orice neconformitate existentă la momentul livrării produsului și care devine vizibilă în termen de doi ani de la respectiva livrare. Vânzătorul trebuie să fie informat despre neconformitate, sub sancțiunea decăderii garanției, în termen de două luni de la data la care a fost descoperită.

Dacă nu se dovedește altfel, neconformitatea concretizându-se în termen de șase luni. de la data livrării produsului sunt presupuse ca existente din urmă, cu excepția cazului în care ipoteza este incompatibilă cu natura produsului sau cu natura neconformității. Începând cu a șaptea lună de la livrarea produsului, sarcina probei pentru a dovedi că neconformitatea exista deja la momentul livrării produsului revine consumatorului.

Pentru a lua beneficiind de Garanția Legală, trebuie astfel să faceți dovada datei cumpărării și livrării bunului. Prin urmare, este recomandabil, în scopul dovedirii achiziției, să păstrați factura trimisă de Vânzător, precum și documentul de transport sau orice alt document care atestă data achiziției (cum ar fi extrasul cardului de credit sau extrasul bancar). ) și data livrării.

În cazul rezilierii contractului, Vânzătorul va returna consumatorului suma totală plătită, constând în prețul de achiziție al Produsului, costurile de transport și orice alt cost suplimentar. In cazul reducerii de pret, Vanzatorul va rambursa suma reducerii, convenita in prealabil cu consumatorul. Suma rambursării sau reducerii va fi creditată în mijlocul sau soluția de plată utilizată de consumator pentru achiziție.

Vânzătorul nu va fi tras la răspundere în cazul producerii unor prejudicii de orice natură rezultate din necorespunzătoare. utilizarea Produsului sau în caz de deteriorare rezultată din circumstanțe imprevizibile sau de forță majoră.

Dacă ați efectuat achiziția în calitate de „profesionist” în conformitate cu prevederile Codului Consumatorului, paragrafele precedente ale prezentului articolul nu se aplica. Garanția legală prevăzută de art. 1490 din Codul civil italian.

Articolul 13. Garanția standard a producătorului

13.1 Produsele vândute pe site-ul web pot, în funcție de natura lor, să fie acoperite de o garanție standard emisă de producătorul (Garanție convențională). Utilizatorul își poate revendica dreptul la garanție numai la producător. Durata, domeniul de aplicare (inclusiv domeniul geografic), condițiile și procedurile, tipurile de daune/defecte acoperite și restricțiile garanției standard sunt stabilite de fiecare producător și sunt specificate în așa-numitul certificat de garanție conținut în ambalajul produsului. Garanția standard este electivă prin natură și nu adaugă, înlocuiește, restrânge, prejudiciază sau anulează Garanția legală.

Articolul 14. Legea aplicabilă și jurisdicția; Soluționarea extrajudiciară a litigiilor - Soluționarea alternativă a litigiilor/Soluționarea online a litigiilor

14.1 Contractele de cumpărare încheiate între dvs. și Vânzător sunt guvernate de legea italiană. Utilizatorilor regulat nerezidenți în Italia li se vor aplica eventual dispoziții mai favorabile și obligatorii prevăzute de legea țării în care aceștia își au reședința obișnuită, și în special legate de termenul de exercitare a dreptului de retragere, termenului să returneze Produsele, în cazul în care Utilizatorul dorește să-și exercite acest drept, la modalitățile și formalitățile de comunicare a acestui drept și la garanția de conformitate legală.

14.2 Dacă sunteți „consumator” , pentru orice litigiu privind aplicarea, executarea și interpretarea acestor Condiții Generale de Vânzare, Tribunalul este locul în care vă aveți reședința sau v-ați ales domiciliul. Dacă sunteți „comerciant” pentru orice dispută legată de aplicarea, executarea și interpretarea acestui document, Tribunalul la care Vânzătorul își are sediul social în conformitate cu prevederile articolului 1 de mai sus va avea jurisdicție exclusivă.

< p>14.3 Conform articolului 141-sexies, virgulă 3 Decretul legislativ din 6 septembrie 2005 N. 206 (Codul consumatorului), Vânzătorul informează utilizatorul în calitate de consumator final pe care articolul 3, virgulă 1, lit. a) din Codul Consumatorului, că, în cazul în care acesta a depus o plângere direct Vânzătorului, în urma căreia nu a fost posibilă soluționarea controversei apărute, Vânzătorul va furniza informațiile privind organizarea Alternativei. Soluționarea litigiilor pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor referitoare la obligații care decurg dintr-un contract încheiat în conformitate cu prezentele Condiții generale de vânzare (organizații SAL, după cum se indică la articolul 141-bis și următoarele din Codul Consumatorului), cu specificarea, de asemenea, dacă dorește sau nu să folosească aceste organizații pentru a soluționa litigiul.

14.4 De asemenea, Vânzătorul vă informează în calitate de consumator pe care la articolul 3, virgula 1, lit. a) din Codul Consumatorului că a fost înființată o platformă europeană pentru soluționarea online a litigiilor consumatorilor (Platforma ODR). Consumatorul poate naviga pe platforma ODR la următorul link: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; prin Platforma ODR consumatorul poate vedea lista Organizațiilor SAL, poate găsi linkul care redirecționează către fiecare site web și poate începe o procedură on-line pentru soluționarea litigiilor în care este implicat.

14.5 Orice ar fi aceasta. este rezultatul procedurii de soluționare extrajudiciară a litigiilor referitoare la raporturile de consum prin recurgerea la procedurile prevăzute în Partea a V-a, Titlul II-bis din Codul Consumatorului, în orice caz consumatorul având întotdeauna dreptul de a se adresa în justiție. acțiune în fața instanței competente.

14.6 Pentru orice dispute legate de aplicarea, executarea și interpretarea acestor Termeni și condiții generale de vânzare, utilizatorul care are reședința într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât Italia, poate accesează și procedura europeană stabilită pentru creanțe cu valoare redusă, prin Regulamentul (CE) N. 861/2007 al Consiliului, din 11 iulie 2007, cu condiția ca valoarea litigiului să nu depășească 2.000,00 euro, excluzând dobânzi, drepturi și cheltuieli. Textul regulamentului poate fi găsit pe site-ul web www.eur-lex.europa.eu.

Articolul 15. Asistența clienților și reclamații

Puteți solicita informații, trimite comunicări, cere asistență sau depune reclamații contactând Serviciul Clienți al Vânzătorului după cum urmează:

 • prin e-mail, scriind la: ordinigemi@gmail.com
 • prin telefon, sunând: +39 02 87165556.

Vânzătorul va trata reclamațiile răspunzând în termen de 3 zile de la primire.